top of page

ฟรีแลนซ์ Podcast: เมื่อรายได้เป็น 0 จะรอดชีวิตจาก COVID19 อย่างไร

https://www.youtube.com/watch?v=oXIS0I7XE6M


แชร์วิธีการเอาตัวรอดส่วนตัว ผ่านโควิด19 ไปด้วยกัน เมื่อรายได้เป็นศูนย์

1.งานด้านภาษา

2. ขายของออนไลน์

3. หุ้นปันผล

4. อสังหา


Fai Rynyarat - Professional Bilingual Host www.faiRynyarat.com#covid19 #coronavirus #โควิด19 #ฟรีแลนซ์ #freelancer #งานอีเวนท์ #พิธีกร #การเงินการลงทุน

22 views0 comments

Recent Posts

See All

บันทึกก่อนโต [ไปกว่านี้]

โตมาจน 29 ปีเราถึงกระจ่างขึ้นว่า ความเป็นมนุษย์ของเด็กคนหนึ่ง ไม่ต่างจากผู้ใหญ่เลย แต่เรากลับให้ค่าเขาน้อยเหลือเกิน ในฐานะผู้ใหญ่ ที่เห็นและเข้าใจโลกขึ้นมาหน่อย ตัดสินความถูกผิดจากประสบการณ์ตัวเอง เรา

Σχόλια


bottom of page