top of page

แจก ตัวอย่างสคริปท์งานสัมมนา ฟรี


เป็นงานไอทีนะคะ ไว้มีเวลาฝ้ายเอาตัวอื่นๆมาแจกเพิ่มน้า

ฝากกดติดตามฝ้ายทาง 22.faai ด้วยนะคะ

กับ Youtube ช่อง @faifirststage น้า


ขอบคุณค่ะ

..............................................................................................................

ติดต่อ ฝ้ายริญญารัตน์ 0800742422

สำหรับบทพูดเพิ่มเติมที่ตรงกับการใช้งานมากขึ้น

  • รับเขียนสคริปท์

  • รับแปลสคริปท์ เอกสาร แปลทันใจ ไทยอังกฤษจีน

  • รับดำเนินรายการไทย อังกฤษ จีน


สคริปท์นี้เป็นเพียงตัวอย่างจัดทำไว้เพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาเท่านั้น ขออนุญาตจำกัดการนำไปใช้ ทำซ้ำเพื่อเป้าหมายทางการค้า

______________________________________________________
ชื่องาน เทคโนโลยี

18 May 2023

Emcee Script


Welcome Address 14:00 - 14:05

Speaker: ___________________________________

Good afternoon, Ladies and Gentlemen. My name is______________ , and I am your host for today. On behalf of___________, I would like to warmly welcome all of you to _________________________in Bangkok, Thailand! We are in for an amazing session filled with fun activities and thought-provoking insight from the executive team at_______________.

In today’s ever-changing digital landscape, businesses are under constant threat from cyber-attacks and outages, and only the digitally resilient who overcome disruption and stay ahead of the game will survive and thrive. Today, we will usher in a new age of resiliency, where your organization can stay proactively secure and reliable with _________________’s differentiated approach!

We have an exciting lineup of speakers ready to share their expertise on digital resilience and what it means to your organization’s continued success. Look forward to hearing from ____________________,__________________________,_______________________________________,_______________.

We’ll be rounding up the event with a feedback session, where we invite you to share your thoughts and queries on what we’ll be discussing today.

Ladies and Gentlemen, without further ado, let’s kick off today’s session with our first speaker, __________________________________,____________________________.

With over 15 years of experience, __________________________ has been passionate about helping businesses adopt cutting-edge solutions to strive towards digital resilience. And today, she will be delivering our welcome address.

Ladies and Gentleman, please put your hands together for ______________!

Keynote 14:05 - 14:30

Speaker: __________________________.

Thank you ____________ for your warm welcome and insights.

Now, please join me in welcoming our next speaker, _____________________.

_____________ is instrumental in bringing innovation to customers through leveraging ________________’s cloud and cybersecurity solutions. With over 20 years of business building experience under her belt,___________’s professional interest lies in supporting organizations in advancing their digitalization journey to achieve exceptional business outcomes. Today she will share with us the importance of building a robust digital infrastructure to achieve long-term success in today’s competitive business landscape.

Ladies and gentlemen,____________________!___________Game Part 1 14:30 - 14:35

Facilitator: __________________

Thank you, ______, for your insights. Yes, the key to enterprise resilience is being proactive in dealing with cyber risks in an ever-changing digital economy.

For our next segment, let’s take a moment to consider the challenges businesses face in building digital resilience. Establishing a robust tech infrastructure is a complex process, where companies need to consider the resources at their disposal and identify specific cyber threats to their business.

In this interactive session, we’ll be hearing from our speakers on how your organization can tap on______________’s industry-leading security and observability solutions to keep your systems secure and reliable.

And now, ladies and gentlemen, let’s move on to our next segment.


_________Presentation – Security 14:35 - 15:10

Speaker: ____________________________________

Wow, that was a thrilling start to the game! We had some exciting moments there and we have three more rounds to go, so we’re just getting warmed up.

Before we get to that, let me introduce our next speaker, _____________________________________________.

Edwin leads the strategic and executionary aspects of system engineering transformation and growth across ______________’s Asian markets. He has spent the past two decades helping enterprises develop digital resilience through a wide spectrum of cloud, security and networking technologies.

Ladies and gentlemen, _________________!

Break / Showcase @ ________________ 15:10 - 15:30

Thank you, _________, for that wonderful sharing! We now have a better understanding of scaling online security capabilities as a crucial pillar of building enterprise resilience.

Ladies and gentlemen, we are now going to take a 20-minute break. We will be back for the second part of _______________Experience Day at 3:30 p.m. In the meantime, please visit the showcase at the ________________. Thank you and see you back here soon!


_________________Game Part 2 15:30 - 15:35

Facilitator: ____________________________

Welcome back! We hope you’ve had the chance to stretch your legs and explore the display at ______________________.

You’ll be pleased to know that we have an equally amazing group of speakers and activities planned for you during the second half of ________________________Day, so sit back and enjoy.

Before we start the next activity, I’d like to extend a show of appreciation to everyone in attendance for spending the afternoon with us.

As we all know, building digital resilience is an ongoing process and ______________________ is committed to supporting your enterprise’s transformation beyond today’s session. Feel free to contact the________________team or visit the_________________to discuss how we can partner up.

And now, let’s get on with our next activity.


____________________________ 15:35 - 16:10

Speaker: _________________________________

It’s been a close race so far and a winner is still far from being decided. Get ready to bring your A-game, folks!

And now, it’s time to introduce our next speaker, ______________________________________________________.

____________ leverages over 20 years of experience in technical and sales leadership roles, serving as a trusted advisor to clients and teams under him. He derives fulfillment from being able to deliver high-quality digital services that cater to a customer’s specific needs.

Today, ____________ will be sharing with us how Observability is a crucial component of a digitally resilient organization. Through providing end-to-end visibility, it allows enterprises to predict and detect issues before it happens.

Let’s give a big round of applause for _________________!


__________________________Game Part 3 16:10 - 16:40

Facilitator: __________________________

Thank you, __________, for that very insightful presentation! An organization’s digital resilience is centered on its ability to detect cyber threats at an early stage and resolving these issues efficiently.


Ladies and Gentlemen, if you have not had the opportunity to collect all the stamps on your card, now’s the time to do so. Visit __________________to complete all sections on your stamp card.


And now, without further ado, let’s welcome ____________to take us through the next activity at _____________________!

__________________: Customer Fireside Chat 16:40 - 17:25

Moderator: _________________________________

It has been an intense contest so far. Who will edge ahead in the race?

Before we get to the final leg of the challenge, let’s move on to our next segment, where we will be joined by our Customer Panelists who will deep dive into how organizations can adopt a proactive approach to identifying potential cybersecurity issues and developing a dynamic framework to mitigate these risks.

Ladies and gentlemen, please welcome our moderator for this session, ________________________________________________________________ During his earlier presentation, Edwin emphasized the significance of building cybersecurity capabilities and introduced ___________________'s best-of-class enterprise security solutions.

And of course, our 3 Customer Panelists, ____________________________,__________________________________________,__________________________________

Now, please put your hands together for ___________________and our Customer Panelists, ___________________,_________________________,__________________________.___________________Game Part 4 & Debrief 17:25 - 17:35

Facilitator: ___________________________

Thank you, _______________,_________________,_______________. We certainly had an engaging and meaningful conversation on the future of enterprise resilience.

If you’d like to further the discussion or find out how______________can empower your organization towards safe and reliable systems, please feel free to reach out to the _______________team or drop by the _______________________.

And now, the moment we’ve all been waiting for. Let’s play the final round of ________________game. Who will emerge victorious? It’s my pleasure to invite _________________ and team back on stage to conclude this thrilling finale!


Closing Remarks 17:35 - 17:40

Speaker: ______________________________________

We’ve had some fierce competition here today. Congratulations to our champion!

And now, to conclude this action-packed afternoon, let’s welcome ________________________________________, who will be delivering the closing remarks.

Charlene’s 17-year experience in tech spans across several business tools from security solutions to _______________platforms, among many others. She is fueled by her passion for partnering with enterprises as they transition to cloud-based applications.

Let’s put our hands together and give a round of applause for __________________.!

Emcee Closing 17:40 onwards

Thank you, Charlene!

We hope that you've found our session today, fun informative and engaging. We'd like to take a moment to express our gratitude to our partners and customers for making the event a success!


Before we wrap up this exciting edition of ___________________________Day, please take a moment to fill in our feedback form by scanning the QR code found on your stamp card. Your valuable comments are greatly appreciated and enable us to continue delivering high-quality events catered to your business needs.

Finally, on behalf of the ___________________team, we wish you a pleasant evening. Thank you once again for joining us and we hope to see you at our next event!
25 views0 comments

Recent Posts

See All

บันทึกก่อนโต [ไปกว่านี้]

โตมาจน 29 ปีเราถึงกระจ่างขึ้นว่า ความเป็นมนุษย์ของเด็กคนหนึ่ง ไม่ต่างจากผู้ใหญ่เลย แต่เรากลับให้ค่าเขาน้อยเหลือเกิน ในฐานะผู้ใหญ่ ที่เห็นและเข้าใจโลกขึ้นมาหน่อย ตัดสินความถูกผิดจากประสบการณ์ตัวเอง เรา

Comments


bottom of page