top of page

Covid-19 Work from home/กักตัวทำอะไรดีเอ้า ไหนๆก็จะ #workfromhome กันแล้ว เอานี่ไปทำกันน้าเผื่อว่าง #covid #covid_19 #โควิด19 #coronavirus #thailand

App: READ FOR THE BLIND

เวลาอ่าน แนะนำว่าซ้อมเองก่อนสักรอบนะ ถ้าไม่ชำนาญ จะได้ไม่ต้องมานั่งตัด มันเสียเวลา แล้วฟังทวนสักรอบด้วยเพราะว่าจะได้ไม่มีเสียงหายใจเวลาโทรศัพท์ใกล้ปากเกินไป อัดซ็อมก่อนสั้นๆ เสียงโอเคก็ค่อยอัดยาว โดยใช้ระยะเท่าเดิมค่ะ

4 views0 comments

Recent Posts

See All

บันทึกก่อนโต [ไปกว่านี้]

โตมาจน 29 ปีเราถึงกระจ่างขึ้นว่า ความเป็นมนุษย์ของเด็กคนหนึ่ง ไม่ต่างจากผู้ใหญ่เลย แต่เรากลับให้ค่าเขาน้อยเหลือเกิน ในฐานะผู้ใหญ่ ที่เห็นและเข้าใจโลกขึ้นมาหน่อย ตัดสินความถูกผิดจากประสบการณ์ตัวเอง เรา

Комментарии


bottom of page