top of page

First stage Podcast : เตรียมพูด อย่างมืออาชีพ

แบ่งปันประสบการณ์การเตรียมตัวเป็นพิธีกร ที่ไม่ใช่แค่เพื่อพิธีกร จากความรู้ที่สั่งสมมาจากการทำงานทั้งชีวิต ทั้งก่อนวันงาน ก่อนเริ่มงาน และหลังเสร็จงาน ถ้าตั้งใจฟังและจดตาม ได้เกิน 30 ข้อและพลาดน้อยลง 10 เท่าแน่นอน
Fai Rynyarat - Professional Bilingual Host

Work contact : Pryp.s@windowslive.com

Line ID : Polarisps

.

.

.

.

.


41 views0 comments

Recent Posts

See All

บันทึกก่อนโต [ไปกว่านี้]

โตมาจน 29 ปีเราถึงกระจ่างขึ้นว่า ความเป็นมนุษย์ของเด็กคนหนึ่ง ไม่ต่างจากผู้ใหญ่เลย แต่เรากลับให้ค่าเขาน้อยเหลือเกิน ในฐานะผู้ใหญ่ ที่เห็นและเข้าใจโลกขึ้นมาหน่อย ตัดสินความถูกผิดจากประสบการณ์ตัวเอง เรา

Comments


bottom of page